ÖZET KRİTERLERİ

1. Yollanan özetler özgün çalışmalara ait olmalıdır. Derlemeler, olgu sunumları ve orijinal araştırmalar kabul edilecektir.

2. Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak yollanmalıdır.

3. Özetler dil ve imla yönünden tekrar incelenmeyecek olup yollandığı gibi basılacaktır. Dil ve imla yönünden yanlışlık olduğu taktirde mesuliyet katılımcıya aittir.

4. Online kayıt olmayan katılımcının özet bildirileri kabul edilmeyecektir.

5. Yollanan özetler bilimsel akademik kurul tarafından incelenecek, bilimsel katkısı tartışılarak kabul edilecektir. Uygunluğu sağlanan özetlerin sahiplerine geri dönüş mail yoluyla yapılacaktır.

6. Katılımcılar özetin sonuna sözlü sunum ya da poster sunumu yapmak istediklerini belirtmediler.

7. Sözlü sunum için gönderilen özetlerde kongre teması uygunluğu göz önünde bulundurulacaktır.

8. Daha önce herhangi bir kongrede, sempozyumda vs sunulan çalışmaya ait özetler kabul edilebilecektir ama ödüle aday görülmeyecektir. Bu konuda mesuliyet katılımcıya aittir.

9. Özet metni TİMES NEW ROMAN yazı tipinde 11 punto olmalıdır.

10. Yazar isimleri ve bağlı bulunduğu üniversiteler özet içeriğinin üstünde ortada yer almalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan olmamalıdır.

11. Anlatıcı ismi koyu ve altı çizili olarak belirtilmelidir.

12. Özet metni 250-400 kelime olup ayrıca giriş, gelişme ve sonuç olacak şekilde tasarlanmalıdır.

13. Başlık kısa, anlaşılır olmalı 16 punto ebatında ve büyük harflerle yazılmalıdır.

14. Özete ait anahtar kelimeler alt tarafa yazılmalı ve sayısı 5’i geçmemelidir.

15.Özetlere tablo, şekil ve resim konulmamalıdır.

16. Özetin sonunda kaynakça belirtilmelidir.

17. Özet içeriğinde kısaltma kullanılması halinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

18. Özet yollamak için son tarih 10 Nisan 2017 Pazartesi olup katılımcıların bu zamana dikkat etmesi gerekmektedir.

19.Özetler nkubatbilimsel@gmail.com adresine yollanmalıdır.

20.Bu kriterlere uymayan özetlerden katılımcı kişi veya kişiler sorumludur.

           

SÖZLÜ SUNUM KRİTERLERİ

1. Sözlü sunumlar oturumlar halinde düzenlenecektir. Her oturumda bir tema olacaktır. Oturumların ve sunumların sıralaması tarafımızca belirlenecektir.

2. Her sözlü sunuma 12 dakika zaman ayrılmıştır. Bunun 10 dakikası sunum 2 dakikası soru-cevap olacak şekilde planlanmıştır. Sunumunuzu 12 dakika içinde bitirmeniz beklenmektedir. Zaman aşımı katılımcının kendi insiyatifidir. Değerlendirme komitesi bunu göz önünde bulunduracaktır.

3. Sunumunuzu PowerPoint veya Prezi programları ile hazırlayabilirsiniz.

4. Sözlü sunumlar, İngilizce olarak hazırlanmalı ve Türkçe olarak sunulmalıdır.

5. Sözlü sunum esnasında ihtiyacınız olan teknik altyapı mevcut olacaktır.

6. Sunumunuzun son halini en geç 30.04.2017 tarihinde bize ulaştırmanız gerekmektedir.

7. Sözlü sunumunuzun yedeğini sunum günü yanınızda bulundurmanızı öneririz.

8. Kongre boyunca birden fazla sözlü sunum yapamazsınız.

9. Sözlü sunumlar belirlediğimiz sunum değerlendirme jürileri tarafından değerlendirilecektir.

10. Bu kriterlere uymayan sözlü sunumlardan katılımcı kişi veya kişiler sorumludur.

 

POSTER SUNUM KRİTERLERİ

1. Posteriniz 70*90 (yatay*dikey) ebatlarında olmalıdır.

2. Poster metinleri 2 m‘den okunabilir şekilde en az 28-32 punto olmalıdır.

3. Posterlerin renginin uyumlu seçilmesi tavsiye edilir. Posterin renginden ve düzeninden katılımcı sorumludur.

4. Poster sunumu Türkçe yapılacaktır fakat yazılı metin İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

5. Posteri sunacak katılımcı kongre başlangıcında posterini basılı olarak getirip kendisine ait olan sunum alanına asmalıdır.

6. Her postere sunum için 5 dakika zaman ayrılmıştır. Bunun 4 dakikası sunum 1 dakikası soru-cevap şeklinde planlanmıştır. Süre aşımı katılımcının kendi insiyatifidir. Değerlendirme komitesi bunu  göz önünde bulunduracaktır.

7. Posterin sağ alt köşesinde kaynaklar kısmı yazılmalı ve 5’ten fazla literatür içermemelidir.

8. Posterin sol alt kısmına sunucunun adı ve iletişim bilgilerinin yazılması tavsiye edilir.

9. Posterin sol üst köşesine NKÜ-BAT logosu, sağ üst köşeye ise poster sunucusunun üniversitesinin logosu koyulmalıdır.

10. Kongre boyunca birden fazla poster sunumu yapamazsınız.

11. Poster başlığının kısa ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz.

12.Poster temasında herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır.İstediğiniz konuda çalışma yapıp katılabillirsiniz.

12. Bu kriterlere uymayan posterlerden katılımcı kişi veya kişiler sorumludur.1.ULUSLARARASI 3.ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ